TROLLE LJUNGBY FÖRSKOLA 

SKOLA FRITIDS

 

 

 

Under kommande läsår kommer vi arbeta extra med läslyftet. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde för hela skolan då vi ser att läsning, skirvning i alla ämne är viktigt att utveckla våra elever vidare i.

Under läsåret kommer vi även arbeta med att utveckla vår IKT användning för att på så sätt utveckla varje eleve på ett individuellt sätt. Här kommer vi arbeta med feedback och återkoppling från pedagoger i våra croomebooks och det blir tydligt för eleverna på vilket sätt de kan arbeta vidare med sina uppgifter.

se länkar

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575

 Vi kommer även att arbeta med att utveckla våra elevers kunskaper i hur man bäst använder sig av it- utrustning. VId uppstart kommer Av-media för att presentera olika program som är användbara för eleverna i sin utveckling och framställning av tema och projekt.

Vi kommer vidare ge eleverna mer kunskap om nätkränkningar och grupptryck. Friends kommer för att föreläsa för elever, personal och vårdnadshavare. Detta följer vi upp med Andreas Glingfors som berättar om lagar som reglerar användandet av sociala medier.

__________________________________________________________________________

 

Vi arbetar med elevinflytande såhär!

 

Snart stundar Nobelmiddag, Lucia och julavslutning på Trolle Ljungby skola. Traditionstunga tillfällen då vi valt att eleverna ska få finnas med och bestämma hur och på vilket sätt vi firar. Eleverna uttryckte under förra läsåret att de ville vara med och bestämma det har rent konkret gjort att de själva får välja om de villa hålla tal under Nobelmiddagen, om och på vilket sätt man deltar under Trolle rock och hur vi firar Lucia. Lucia har varit svårt att motivera flera elever och av den anledningen väljer vi att fira på ett sätt där alla elever kommer till sin rätt och där vi kan lägga fokus på vad läroplanen föreskriver att lärarna ska svara för att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer. 

 

Jag har idag haft förmånen att träffa de elever som valt att hålla tal och som därefter lottades fram i klassen för att representera sin klass och sitt Nobelpris. De var motiverade och väldigt spända och fulla av förväntning av vad som stundar. Vi ser verkligen framemot att få ta del av årets upplaga av Nobelmiddag 2017. Lucia kommer vi att fira inom skolans väggar och vi kommer här bjuda eleverna på lussefika under morgonen tillsammans med lite annat smått och gott. Skolavslutningen kommer vi som vanligt gå till kyrkan och där hälsar vi alla varandra en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

 

Mvh
Caroline Åkesson Larsson

 

 

Vi ser framemot ett spännande läsår

Trolle Ljungby skolas personal.