TROLLE LJUNGBY FÖRSKOLA 

SKOLA FRITIDS

 

 

Parkvillan:

Trollen/Jättarna:

6:30 Vi öppnar på förskolan

7:45 äter vi frukost

ca 8:00-8:30 delar vi barngrupperna och Jättarna går upp till sig.

9:00-11:00 Varje avdelning jobbar med sitt, inkl utevistelse på gården eller utflykt i närområdet

11:10 gemensam sångsamling innan maten

11:15 lunch allihop

12:00 vila. Sovila/läsvila

fri lek ute/inne 

14:15 äter vi mellanmål

fri lek ute/inne

17:15 Förskolan stänger för tillfället.

Har ni behov av senare tid meddela förskolan detta i god tid. 

 

Tänk på att den förälder som börjar sist och slutar först är den som hämtar barnen. En rimlig tid är 30 min från att man slutat jobba till att hämta sina barn (har man fler barn att hämta får man såklart mer tid på sig).

Den tid ni satt som hämtningstid betyder att då ska barnet vara hämtat.

Viktigt att hålla dessa tider och blir man sen måste man ringa i god tid innan ni ska vara på förskolan!

Vi lägger personalens schema utifrån barnens tider. Det handlar om barnens säkerhet.