TROLLE LJUNGBY FÖRSKOLA 

SKOLA FRITIDS

 

 

Skolinspektionen 

Under hösten 2017 kommer skolinspektionen för att genomföra den regelbunda tillsynen som ska ske var tredje år. Vi hälsar Anna och Iréne välkomna den 26/9 kl 8. Då kommer de träffa personal, elever, rektor och huvudman.

Till grund för tillsynen kommer Skolinspektionen använda sig av skolenkäten som genomfördes under våren 2017. Men även samla information via dokument och intervjuer.

För att se enkätsvaren sammanställda och jämförda med tidigare år eller generellt med alla skolor gå in på Siris hemsida.

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0

https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/

 

Beslut 140317

Dnr: 43-2013:174