Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Trollebygdens byaskolor driver två förskolor.

En i Trolle Ljungby och en i Nymö.

 

Förskolorna jobbar utifrån läroplanen Lpfö98 samt håller just nu på att arbeta in sig på Lpfö18 samt den lokala arbetsplanen.

Deras prioriterade mål sätter de upp utifrån deras systematiska kvalitetsarbete och vårdnadshavares enkätsvar.

 

Förskolorna har 4 förskollärare och 8 barnskötare. I våra förskolor går det tillsammans ca: 60 barn.

 

I Nymö lagas maten av vår köksansvariga medans på Trolle ljungby får vi maten från Restaurang Kvarnen i stan. 

Frukost och mellanmål görs på resp förskola.

Båda förskolor har en fantastisk utemiljö där det finns möjlighet att utmanas på många olika sätt.

Vi har även närheten till ett fantastiskt närområde, skogar, ängar och hav.

Vi har ett nära samarbete och arbetar tillsammans på planeringsdagar samt att pedagogerna har träffar varje vecka fö ratt ha dne röda tråden i vår förening. Vi slår samman förskolorna på sommaren samt ibland andra lov.

Vi samarbetar mellan förskolorna när barnen blir äldre och sista året i förskolan jobbar man i tvärgrupper mellan förskolorna.

Vi får besök av bokbussen och vi tar del av kommunens kulturutbud bla genom Kulturnyckeln.