TROLLE LJUNGBY FÖRSKOLA 

SKOLA FRITIDS

 

 

3:an & 4:an

 

I 3:an går det 11 elever och Hanna Eurén är mentor i klassen. I 4:an går 8 elever och Mattias Börjesson är ansvarig mentor. Även Inger Pihl och Camilla Oddmark och Pernilla Ragnarsson Karlsson och Magnus Bernilund kommer att arbeta i klassen då i specifika ämne.

Då skolans profil är utevistelse och hälsa lägger vi stort fokus på att vara utomhus i vår dagliga undervisning. 

Under året kommer våra åk 3 genomföra de Nationella proven. Under provperioden som är förlagd till v 11-20 kommer vi inte bevilja någon ledighet för eleverna i årskursen.

Vi kommer därefter att samrätta med andra skolor för att göra rättningsprocessen så rättsäker och likvärdig som möjligt.