TROLLE LJUNGBY FÖRSKOLA 

SKOLA FRITIDS

 

 

Infomentor

Infomentor

Här dokumenterar vi vår verksamhet med hjälp av foto och text, vilka vi kopplar till huvudrubrikerna i vår läroplan. Normer och Värden, Utveckling och Lärande, Barns inflytande, Samarbete medförskoleklassen, samt förskola och Hem.

På tidslinjen gör vi kortare uppdateringar om vad vi gjort under dagen via bild och text. Alla barn har en egen sida på vilken det görs både gemensam och enskild dokumentation och portfolios. 

Vi gör barnen delaktiga i dokumentationen genom att vi sätter oss tillsammans med barnen i grupp eller enskilt, samtalar om dagen, tittar på bilder och dokumenterar deras ord om vad de gjort.

Alla vårdnadshavare har ett personligt inlogg till Infomentor. Här kan de ta del av daglig information, dokumentation samt kontaktuppgifter till andra vårdnadshavare.