TROLLE LJUNGBY FÖRSKOLA 

SKOLA FRITIDS

 

 

5-6:an 

Läsåret 2018-2019

 I vår 5-6 går 13 engagerade och glada elever. Camilla Oddmark är klassmentor men Mattias Börjesson undervisar i matematik och no ämnena. I idrott, slöjd möter klassen Pernilla Ragnarsson Karlsson. Två gånger i veckan åker åk 6 till Fjälkingeskola för moderna språk.

Vi arbetar mycket och ofta i Google classroom och använder tekniken som stöd i vår utveckling  te.x genom matriser, kamratrespons och elevledda utvecklingssamtal.

Vi har hälsa och rörelse som profil på skolan, så vi försöker varva arbetet med både inomhus och utomhuslektioner. Vi har 15 minuters extra rörelse per dag vilket ger oss ökad motorisk träning som i gengäld ger oss en ökan koncentration och bättre skolresultat.

Vi är flexibla i vår planering och anpassar det pedagogiska behover efter elevernas mognad och utveckling.

Info gällande nationella prov: 

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

 

Läsåret 2018/2019

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 5 feb 2019

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 7 feb 2019

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

15

mån 8 apr 2019

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

15

ons 10 apr 2019

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

5 nov - 14 dec 2018

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

19

mån 6 maj 2019

40-60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 60-80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

D+E

19

ons 8 maj 2019

60-80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 40-60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

 

 

 

 

I 5-6:an är Camilla Oddmark huvudansvarig men Mattias Börjesson undervisar i Matematik, Kemi, Fysik, Biologi, Teknik och Idrott och hälsa.

I klassen går det 15 elever.

Vi har hälsa och rörelse som vår profil så vi försöker varva arbetet med både utomhus- och inomhuslektioner.