TROLLE LJUNGBY FÖRSKOLA 

SKOLA FRITIDS

 

 

Föräldrarådet är en möjlighet för dig som förälder att aktivt påverka ditt barns förskola och vardag. Tanken är att skapa en levande dialog mellan föräldrar, ledning och personal.

I föräldrarådet sitter förskolechefen samt föräldrarepresentanter från både Nymö och Trolle förskola. Föräldrarådet är öppet för alla vårdnadshavare på förskolorna.

Vi träffas 1-2 gånger per läsår där vi informerar och samtalar kring verksamheten i förskolan. Exempel på områden som diskuteras är pedagogisk dokumentation, förskolans läroplan Lpfö-98, och likabehandlingsplanen.

 Förskolans läroplan Lpfö-98 säger: ”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i nära samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.”

 

Välkomna på föräldraråd

 

  

 

Varmt Välkomna

Förskolechef
Åsa Boström