TROLLE LJUNGBY FÖRSKOLA 

SKOLA FRITIDS

 

 

 

 

Hållpunkter under läsåret 2018-2019.

Skolstart 21/8 kl 7:45.

Sluttid:

F-klass 13:00 onsdagar 12:00 (bussen går 12:40 denna dag)

1:an 13:20 onsdagar och torsdagar 12.00 (bussen går 12:40 onsdag och 13.20 torsdagen)

2:an 13:20 onsdagar 12.00 (bussen går 12:40 denna dag)

3:an 13.20 alla dagar

4-6:an 13:20 måndag och fredag samt tisdag-torsdag 14:20. 

 

Läsårstider 2018-2019
PeriodDagar
PeriodElevernas läsår Dagar2018-08-21 - 2019-06-14
PeriodHöstterminen Dagar2018-08-21 - 2018-12-21
PeriodVårtermin Dagar2019-01-08 - 2019-06-14
PeriodLovdagar Dagar

2018-10-29 - 2018-11-02 v. 44 Höstlov

2019-02-18 - 2019-02-22 v. 8 Sportlov

2019-04-15 - 2019-04-19 v. 16 Påsklov

2019-05-31

2019-06-07

PeriodLärarnas arbetsår Dagar2018-08-14 - 2019-06-19
PeriodVerksamhetsår Dagar2018-08-04 - 2019-08-03

 

rektor

Caroline Åkesson Larsson

 

Ledighet för elev i grundskola

 

Rektorn kan bevilja en elev kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

 

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

 

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Ej beviljad ledighet ses som ogiltig frånvaro.

Ansök om ledighet

Som vårdnadshavare ansöker du via blankett. Som lämnas minst tre månader i förväg till metor för ditt barn.

se https://www.kristianstad.se/globalassets/blanketter/barn-och-utbildning/anhallan_om_ledighet_for_elev.pdf